Path: Top > IndonesiaDLN > Muhammadiyah > JIPTUMM > Muhammadiyah_and_Islamic_Society > Artikel

Meningkatkan Ekonomi Umat Islam Indonesia

Gray literature from JIPTUMM / 2004-08-09 15:15:30
Oleh : Sayidiman Suryohadiprojo, Muhammadiyah
Dibuat : 2004-08-09, dengan 1 file

Keyword : ekonomi, umat islam, indonesia
Url : http://

Peningkatan ekonomi umat islam di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa cara salah satunya dititik beratkan pada pembentukan usaha kecil dan menengah yang luas dan bermutu meliputi sebanyak mungkin umatnya. Usaha kecil dan menengah dalam pengalaman bangsa lain, jauh lebih mampu menyediakan kesempatan kerja dibandingkan dengan usaha besar. Dengan begitu akan lebih mampu menyerap tenaga kerja baru dan memberikan penghasilan kepada orang lain serta mengurangi kemiskinan. Untuk menciptakan usaha kecil dan menengah yang luas dan bermutu diperlukan sistem pendidikan nasional yang telah dikemukakan. Sebab tanpa sumber daya manusia yang bermutu tidak mungkin diwujudkan usaha keci dan menengah yang bermutu. Selain itu juga diperlukan suatu jaringan kerjasama. Kerjasama tersebut diperlukan untuk saling membantu dan mendukung, termasuk untuk menerima dan membina orang yang baru masuk ke dunia usaha. Sebenarnya organisasi Islam seperti Muhamamdiyah telah mempunyai landasan untuk membangun suatu jaringan kerjasama itu. Sejak bertahun-tahun muhammadiyah telah membina satu kegiatan meliputi bidang sosial dan pendidikan yang cukup luas, meliputi seluruh Indonesia dan bahkan mempunyai cabang di luar negeri. Inilah yang perlu dikembangkan menjadi jaringan kerjasama ekonomi, di samping itu untuk bidang pendidikan dan sosial.

Deskripsi Alternatif :

Peningkatan ekonomi umat islam di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa cara salah satunya dititik beratkan pada pembentukan usaha kecil dan menengah yang luas dan bermutu meliputi sebanyak mungkin umatnya. Usaha kecil dan menengah dalam pengalaman bangsa lain, jauh lebih mampu menyediakan kesempatan kerja dibandingkan dengan usaha besar. Dengan begitu akan lebih mampu menyerap tenaga kerja baru dan memberikan penghasilan kepada orang lain serta mengurangi kemiskinan. Untuk menciptakan usaha kecil dan menengah yang luas dan bermutu diperlukan sistem pendidikan nasional yang telah dikemukakan. Sebab tanpa sumber daya manusia yang bermutu tidak mungkin diwujudkan usaha keci dan menengah yang bermutu. Selain itu juga diperlukan suatu jaringan kerjasama. Kerjasama tersebut diperlukan untuk saling membantu dan mendukung, termasuk untuk menerima dan membina orang yang baru masuk ke dunia usaha. Sebenarnya organisasi Islam seperti Muhamamdiyah telah mempunyai landasan untuk membangun suatu jaringan kerjasama itu. Sejak bertahun-tahun muhammadiyah telah membina satu kegiatan meliputi bidang sosial dan pendidikan yang cukup luas, meliputi seluruh Indonesia dan bahkan mempunyai cabang di luar negeri. Inilah yang perlu dikembangkan menjadi jaringan kerjasama ekonomi, di samping itu untuk bidang pendidikan dan sosial.

Beri Komentar ?#(4) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJIPTUMM
OrganisasiMuhammadiyah
Nama KontakM. Nasar
AlamatJl. Raya Telogomas No. 246
KotaMalang
DaerahJawa Timur
NegaraIndonesia
Telepon+62-341-464318 ext 151
Fax
E-mail Administratordigilib@umm.ac.id
E-mail CKOdigilib@umm.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Editor: erna_y@jiptumm